Open brief aan wethouder Kuipers

Terug

Open brief aan wethouder Kuipers, gemeente Horst aan de Maas

Geachte wethouder Kuipers, beste Thijs,

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het ‘Visiedocument Veehouderij 2021 – 2030’ en zijn daarnaast volledig op de hoogte van de klimaatdoelstellingen van Parijs, waar in betreffend visiedocument aan wordt gerefereerd.

Over één ding zijn we het waarschijnlijk eens: de wereld heeft een andere aanpak nodig. Door de focus op efficiëntie wordt onze bodem zwaar belast en zijn ook de kwaliteit van water en lucht in de loop der jaren achteruit gegaan. Wij willen het systeem van binnenuit veranderen. We denken circulair en doen juist ook alles met circulariteit en duurzaamheid in ons achterhoofd. In plaats van een korte termijn blik, hebben ook wij een lange termijn visie. Wij kijken graag naar de (verre) toekomst en wat ons betreft ziet die er duurzaam uit. Waarom?

Innovatie & samenwerking

Met onze eigen ontwikkelde machines zetten we grondstoffen om in hoogwaardige en bruikbare mineralen. We investeren continu tijd én geld om deze kennis uit te breiden, te verfijnen en onze expertise te verbreden. Onze expertise op dit gebied delen we graag, bijvoorbeeld met collega-ondernemers van Dumipro, maar ook met omwonenden, politiek en juist ook met u.

Wij geloven er namelijk in dat we door samenwerking gezamenlijk onze doelen kunnen behalen. Wij kunnen bijdragen aan een verlaging van de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof: een van de drie strategische doelen van het ‘Visiedocument Veehouderij 2021-2030’. Doordat wij waarde toevoegen, kan de agrosector hun gebruik van kunstmatige producten verlagen en maken we gezamenlijk optimaal gebruik van de natuur. We verlagen emissies door minder transportkosten: we vervoeren alleen dát wat waarde heeft. We leveren bruikbaar water terug aan de natuur of bedrijven in onze regio. Daarnaast zijn we in staat om stikstof op te slaan en aan te bieden op momenten dat het nodig is. Ook kunnen we vier miljoen m3 aardgas produceren én terug leveren aan het net: dat is goed voor zo’n 3.000 gezinnen. Én we kunnen de CO2 die vrij komt opslaan en leveren aan de glastuinbouw in de regio Greenport Venlo. Zaken die volledig passen binnen de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg.

Samen op naar een duurzame toekomst

Zoals gezegd ziet de toekomst er wat ons betreft duurzaam uit en dragen we graag bij in de verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit. We ontwikkelen deze kansen graag samen met de gemeente Horst aan de Maas en specifiek met u, als wethouder met onder andere Duurzaamheid in uw portefeuille. We denken graag mee bij het uitwerken van uw visie op duurzaamheid en veehouderij.

Het is tijd voor een andere aanpak: laten we hier samen de schouders onder zetten.

Graag nodigen we u nogmaals uit om met ons hierover een eerste gesprek aan te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Theo en Henk Willems

Agro America