Het verhaal van Helma

Terug

Het verhaal van Helma Willems

Mijn naam is Helma Willems en ik ben de echtgenote van Theo en moeder van Henk, Yvonne, Franka en José. Vanaf het moment van oprichting tot nu, heb ik ons bedrijf Agro America BV, zien groeien. Begonnen met de verwerking van de mest van onze eigen varkensbedrijven en daarna steeds meer uitgebreid naar ook de verwerking van de varkensmest van bedrijven uit de regio. Ik deed dan ook van alles om Theo en later ook Henk te ondersteunen met o.a. het papierwerk, administratief, betalingen, zorgen voor de koffie, kantine, interieur, kortom allround aanwezig. Vanaf 2013 kwam er gelukkig hulp op kantoor en kon ik veel papierwerk en administratie afstaan. Maar gelukkig heb ik nog altijd genoeg te doen op het bedrijf.

Helma Willems

Innoverende technieken van Agro America

Ik vind de uitbreiding en innovatie die Theo en Henk doorvoeren hier op het bedrijf erg belangrijk, omdat ik gezond leven belangrijk vind. En dat begint immers met een gezonde levensstijl waarin gezonde voeding niet mag ontbreken. Door de innovatieve technieken ondersteunen we de boeren, die daardoor hun mest op een verantwoorde wijze kunnen afzetten. De boeren kunnen zo doorgaan met het produceren van een lekker, kwalitatief gezond stuk vlees. Dit hoeven we écht niet uit het buitenland te gaan halen, waar immers de controle erop veel minder is dan hier. Alles gaat steeds moeizamer, maar het goede moeten we zeker niet uit Nederland laten verdwijnen. Ben trots op de boer!

Een ander duurzaam aspect uit onze werkwijze is dat de vele duurzame mineralen die na de verwerking overblijven, naar de juiste plek gebracht kunnen worden waar ze veel waarde toevoegen om de bodem te verbeteren. Goed voor de akkerbouw en de tuinders. Hun producten die ze telen, zijn daardoor ook weer rijker aan voedingsstoffen en worden beter van kwaliteit.

Goed voor de natuur

Heel belangrijk is ook het schone water dat we door de verwerking overhouden. Het is van zeer goede kwaliteit en zouden we zelfs kunnen drinken. Het wordt door Agro America teruggegeven aan de natuur. Onze omgeving is daar blij mee, wordt daar beter van. En last but not least, daardoor hebben we een hele mooie natuurvijver. Als ik bij de vijver zit, is dat voor mij echt quality time! Ik geniet met volle teugen van alle dieren die hier komen. Zo heeft de dodaars ( bedreigde soort ) al voor het derde jaar op rij haar nest hier gemaakt en uitgebroed. Dit jaar hebben we voor het eerst zelfs 2 zwanen gehad die hier hun nest maakten en waaruit 6 jonge zwaantjes opgroeiden. De leefomgeving is hier zo goed, dat ik hier graag 100 jaar wil worden!

Agro America is dus op vele fronten belangrijk:

  • Voor de ondernemers die ons voedsel produceren
  • Voor de terugwinning van de duurzame mineralen
  • Voor de natuur in onze omgeving (denk hierbij o.a.  aan de verbetering van de waterkwaliteit in de beken)
  • Gaat verdroging tegen van de lokale natuurgebieden
  • Voor het milieu, terugdringen van het transport op de weg
  • Bied werkgelegenheid, niet alleen op ons eigen bedrijf, maar ook er rondom heen. Denk aan loonbedrijven, transporteurs etc.
  • Gebruik van producten uit onze verwerking van de mest die kunstmest kunnen vervangen, levert een belangrijke bijdrage aan de kringlooplandbouw
  • Het maakt ons minder afhankelijk van kunstmest, waar immers voor de productie er van veel gas nodig is

 

 

Doorzettingsvermogen

Mest verwerken is niet makkelijk… het is niet zo van ‘de knop omdraaien en het loopt’. Als echtgenote van Theo weet ik hoeveel arbeid en vooral doorzettingsvermogen het heeft gekost om zo ver te komen! In de loop der jaren veranderde de technieken, steeds werden ze verbeterd en moesten ze bijgesteld worden. Vergunningen lieten zo lang op zich wachten, dat soms de techniek al weer verouderd was en weer aanpassingen aan de vergunning nodig waren. De tijd haalde ons dan weer in…. 

Bedrijven zoals Agro America zouden meer gewaardeerd moeten worden, evenals ook de boeren en andere producenten van ons voedsel.

Zwanen in onze vijver