Circulair en duurzaam op zijn best.

Werkwijze

Werkwijze

Zie hieronder hoe wij te werk gaan en verschillende producten opleveren.

Mest
Dikke fractie
Biochar
Concentraat
Mineraal 1
Opslag

Aanvoer en opslag van grondstof

Hier wordt de mest en digestaat ontvangen en verzameld.
Vanuit de opslag kan een homogeen product naar de eerste verwerkingsstap.

 • Mest
 • Varkensdrijfmest
 • Digestaat
 • Digestaat van rundermest, varkensmest of co-vergistens
 • Digestaat van monomestvergisters
Opslag

Tussenopslag

Tussenopslag of eindopslag van Dikke fractie.

 • Dikke fractie
 • 30-35% droge stof
 • Geschikt voor hygiënisatie
 • Geschikt voor verdere droging
Proces

Drogen en vergassen

De dikke fractie wordt gedroogd tot ca. 80-85% droge stof.
Daarna wordt de gedroogde fractie verder gedroogd en verkoold, torrefactie, in de vergasser.

 • Biochar
 • Gedroogde verkoolde varkensmest, Biochar, P-Char
 • Rijk aan fosfaat, kali, koolstof en sporenelementen
 • Energie
 • Restwarmte
Opslag

Op en overslag van Biochar

Opslag gedroogde verkoolde varkensmest, Biochar.
Verpakken en overslag van Biochar.

 • Biochar
 • Gedroogde verkoolde varkensmest, Biochar
Opslag

Tussenopslag van Dunne Fractie

Ontkoppelpunt voor verdere verwerking.

 • Dunne fractie
 • < 2% droge stof
 • Geschikt voor indikken en ontwateren middels omgekeerde osmose
 • En geschikt voor indikken en ontwatering middels een indamper
Proces

Schoonwater productie

Middels omgekeerde osmose wordt de dunne fractie ingedikt.
Het effluent wordt zodanig gepolished en behandeld dat deze als loosbaar water gekenmerkt wordt en direct aan het oppervlakte water kan worden geleverd.

 • Schoon water
 • Circa 45% van de input
 • Geschikt voor oppervlakte water
 • Mineralen concentraat
 • Circa 35% van de input
 • Vloeirbare stikstof- en kali-meststof
Opslag

Opslag en uitlevering schoon water

Terugvoeren naar het oppervlakte water.

 • Schoon water
Opslag

Opslag en uitlevering

Vloeibare kunstmest meststof om toe te passen in de akkerbouw.
Geschikt voor verdere indikking en ontwatering in een indamper.

 • Mineralenconcentraat
 • Vloeirbare stikstof- en kali-meststof
Proces

Indampen en schoon water productie

Middels een indamper wordt de dunne fractie of mineralen concentraat ingedikt.
Het ingedampte concentraat is een waardevolle meststof of kunstmestvervanger.
Het effluent wordt zodanig gepolished en behandeld dat deze als loosbaar water gekenmerkt wordt en direct aan het oppervlakte water kan worden geleverd.

 • Mineralen concentraat
 • Circa 5-10%
 • Hoogwaardige stikstof en kali meststof
 • Schoon water
 • Circa 80% van de input
 • Geschikt voor oppervlakte water
Opslag

Opslag stikstof en Kali concentraten

Gereed product voor verlading naar de eindgebruiker.

 • Kali concentraat
 • Hoogwaardige meststof
 • Stikstof-product
 • Hoogwaardige meststof
Opslag

Opslag en uitlevering schoon water

Terugvoeren naar het oppervlakte water.

 • Schoon water

Grondstof

Opslag

Aanvoer en opslag van grondstof

Hier wordt de mest en digestaat ontvangen en verzameld.
Vanuit de opslag kan een homogeen product naar de eerste verwerkingsstap

 • Mest
 • Varkensdrijfmest
 • Digestaat
 • Digestaat van rundermest, varkensmest of co-vergistens
 • Digestaat van monomestvergisters

Over ons

 • Onze kijk op mest
 • Onze rol in mest
 • Onze ontwikkeling
 • Mest verwerken staat gelijk aan het ontwateren van deze mest. Zoveel mogelijk schoon loosbaar water maken, waardoor we daarna mooie producten overhouden. Dit zijn vooral mineralen, die op andere plekken in de wereld als bodemverbeteraar of in andere toepassingen erg gewild zijn. Circulair en duurzaam op zijn best.

 • Agro America wordt gedreven om zorgen rondom het regionale mestoverschot om te zetten in kansen van de beschikbaarheid van deze mest.

  We gaan voor behoud van bestaande grondstoffen, ontwateren tegen de laagste kosten en gaan daarbij zorgvuldig om met de omgeving. Daarmee dóen en zijn we duurzaam voor de omgeving en voor de veehouders in de regio.

 • Oorspronkelijk hadden Henk Willems en zijn vader Theo een varkenshouderij. Sinds 2000 bewerkten ze zelf al de mest van hun eigen dieren. Daarvoor bouwden zij hun eigen installatie, samen met een bedrijf uit Zwitserland. Henk heeft, van huis uit ingenieur, zich altijd geïnteresseerd in de techniek. Daarom heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld als mestbewerker. In 2014 hebben zijn alle varkensactiviteiten verkocht. Vanaf dat moment is Agro America volledig mestverwerker voor de regio.

  De eerste stap in het proces is het scheiden van de drijfmest in een ‘natte fractie’ en een ‘vaste fractie’. Stap twee was om uit de ‘vaste fractie’ biofosfaat te halen. Dat gebeurt door drogen en vergassen van de vaste fractie. Agro America focust op het behoud van waardevolle mineralen. Er is geen alternatieve grondstof voor fosfaat en de te winnen ruwe fosfaatvoorraden raken op. Het door Agro America BV teruggewonnen fosfaat kun je inzetten als bodemverbeteraar in landen waar ze een tekort aan mest hebben. Er zijn zelfs alternatieve toepassingen te bedenken buiten de landbouw. De biofosfaat is zeer waardevol. De rest is water en mineralen stikstof en kali. Stap drie is om uit deze ‘natte fractie’ via indampen, kunstmestvervanger te produceren. Dat is echt de ultieme doel van Agro America.

  Mest bewerken is dus eigenlijk niets anders dan ontwateren van mest. Een belangrijk aandachtspunt is daarom de kwaliteit van het geproduceerde water! In nauwe samenwerking met het waterschap wordt het gezuiverde water gebruikt om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan. Het waterschap is je grootste klant en die zullen we tevreden houden. De ontwikkeling van diverse zuiveringstechnieken om water uit mest ‘loosbaar’ te maken, was een tijdrovend proces, maar het is gelukt!

Laatste nieuws

4 september 2017

Nederland is een van de landen met het hoogste percentage varkens per hectare. Deze varkens produceren allemaal een hoop mest. Het is zonde om hier…

Lees meer
Meer nieuws

Contact

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.