Twence Zenderen

Terug

Technieken Agro America / VP Systems ook ingezet elders in het land! 

Wij zien dat de innoverende technieken, ontwikkeld bij ons in America, ook elders in het land worden toegepast. In maart 2022 is namelijk de eerste mest geleverd bij Twence in Zenderen (Twente). Dat betekent dat het vergistingsproces in deze gloednieuwe mestverwerkingsinstallatie nu ook kan worden opgestart. 

De installatie van Twence

De komst van deze installatie, midden in Twente, draagt bij aan de vergroening van de regio. De installatie gaat namelijk groen gas produceren voor maar liefst 3000 huishoudens!. Hiernaast worden in het verwerkingsproces schaarse grondstoffen teruggewonnen. Wederom een uitstekend voorbeeld van kringlooplandbouw! 

Met de komst van de installatie in Zenderen, wordt tegenwoordig ook in het Oostelijk deel van ons land, de mest regionaal verwerkt. Dat betekent automatisch weer minder transporten. En minder transporten betekent weer minder CO2 uitstoot: een win-win situatie dus. 

Een ideale kringloop 

Net zoals in onze installatie in America, worden bij Twence afvalproducten omgezet in bruikbare en duurzame grondstoffen, zoals kunstmestvervangers. Ook hier wordt schoon water geproduceerd tijdens het proces. Dit schone water wordt vervolgens weer teruggegeven aan de natuur. 

De installatie in Zenderen helpt tevens de lokale agrariërs met een verantwoordelijke afzet van hun restproducten. Met de nieuwe installatie wordt er een structurele oplossing geboden. Zo wordt ook hier de bodem en het oppervlakte- en grondwater niet verder belast. 

De inbreng van Agro America / VP-Hobe

Na jaren van voorbereiding zijn we met VP-Hobe in 2020 gestart met de realisatie van de installatie van Twence welke nu dus eindelijk in bedrijf is. Zoals eerder al beschreven, zijn dit dus de technieken die we bij VP-Hobe zelf hebben ontwikkeld. Hiermee leggen we de focus op een stabiel verwerkingsproces. Het behoud van waardevolle mineralen blijft centraal staan, precies zoals we dit ook bij Agro America doen!