Stikstofprijzen

Terug

Stijging stikstofprijzen positief voor de circulaire landbouw?

De afgelopen maanden zijn de stikstofprijzen explosief gestegen. Deze prijsstijging heeft onder andere te maken met de grote vraag naar energie. Die blijft toenemen, met als direct gevolg dat de aardgasprijzen naar recordhoogte zijn gestegen. Om één kilogram stikstof te produceren is 35 kuub aardgas nodig. Zodra de aardgasprijs stijgt, gaat dus ook de prijs voor stikstof omhoog. 

Duurzame alternatieven.

Deze verhoging van de stikstofprijs heeft geleid tot het feit dat de prijs van kunstmest op basis van NPK in één jaar tijd meer dan verdubbeld is. Kunstmest op basis van NPK is kunstmest op basis van stikstof, fosfor en kalium. Deze kunstmest is momenteel maar liefst 130% duurder dan een jaar geleden rond deze periode: een flinke prijsstijging dus. Hierdoor wordt er meer en meer gezocht naar alternatieven voor kunstmest. Deze alternatieven zijn vaak een stuk duurzamer dan het gebruik van kunstmest. Ons mineralenconcentraat is één van die duurzame alternatieven. 

Deze ontwikkeling zien wij duidelijk terug in onze voorraad mineralenconcentraat. Rond deze tijd van het jaar, in het najaar en in de winter, zitten onze opslagen normaal gesproken bomvol met mineralenconcentraat. Op het moment hebben we slechts 10% van de normale voorraad mineralenconcentraat opgeslagen. Dat betekent dus dat onze opslag zo goed als leeg is.  

Afnemers in de regio

Een groot deel van de afnemers van ons mineralenconcentraat is gevestigd in de regio. Onder deze afnemers overstijgt de vraag naar ons product momenteel het aanbod. Als we een blik werpen op de toekomst, dan is dit een zeer positieve ontwikkeling. Zodra er meer (groot)gebruikers van kunstmest overstappen naar duurzame(re) opties dan wordt het proces van de circulaire landbouw gestimuleerd. En daar worden wij dan weer erg gelukkig van. 

Tractor

Circulaire landbouw.

De hierboven geschetste trend draagt ook weer bij aan het doel van Agro America: wij willen bijdragen aan een betere bodemkwaliteit en het terugdringen van het gebruik van kunstmest door het inzetten van beschikbare nutriënten. Zolang deze trend door blijft zetten, kijken wij positief naar de toekomst.

Samen met onze ketenpartners blijven wij toekomstgericht werken en ons steentje bijdragen aan een circulaire landbouw.